ALS op de weg

Team Pascal heeft het in 2017 via diverse acties de stichting ALS op de weg gesteund.
Deze stichting heeft Pascal in de periode dat hij beperkt werd door de gevolgen van ALS in staat gesteld om nog een hoop van zijn plannen te realiseren. Zij hebben de tandem beschikbaar gesteld waarmee Pascal onder andere in 2015 aan de Tour du ALS heeft deelgenomen en zij hebben de rolstoelbus geregeld waardoor Pascal op vakantie kon en andere activiteiten kon ondernemen.

De stichting heeft aangegeven dat er behoefte is aan fietsen met elektrische trapondersteuning.
Dankzij de inzet van vele mensen hebben wij uiteindelijk € 15.568.36 naar de stichting over kunnen maken voor de aanschaf van een fiets en voor het realiseren van andere zaken van hun wensenlijst.

Op 11 oktober 2017 hebben de kinderen van Pascal de fiets overhandigd aan de stichting. Tevens hebben zij de fiets namens team Pascal voorzien van een persoonlijke signatuur.


Wij steunen de missie van de stichting ALSopdeweg! :
De Stichting ALSopdeweg! heeft als doel om mensen met de ziekte ALS te ondersteunen bij het zo lang mogelijk optimaal functioneren in de maatschappij. Hiervoor zijn vaak aanpassingen en hulpmiddelen nodig die buiten de vergoeding vallen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zorgverzekeraar of UWV.

De stichting ALS op de weg! werkt nauw samen met ALS nederland en heeft zelf ook de ANBI status.

alsopdeweg_klein

De strijd tegen ALS